دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه خرید و نصب دوربین مداربسته شهرداری بندر ماهشهر

شهرداری بندر ماهشهر

مناقصه گزار: شهرداری بندر ماهشهر
کد پارس نماد: 4387935
استان: خوزستان
شماره آگهی: نوبت اول
تاریخ شروع: ۱۴۰1/01/17
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/01/17
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.