دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه خرید و نصب دوربین مداربسته مدیریت خدمات بازرگانی دولتی اصفهان

مناقصه گزار: مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان اصفهان
کد پارس نماد: 4124432
استان: اصفهان 
شماره آگهی: 2000001179000011
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/14
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/14
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.