دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه خرید ۲۹۶ عدد دوربین مداربسته شهرداری شیراز – نوبت دوم

مناقصه گزار: سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز
کد پارس نماد: 4210295
استان: فارس 
شماره آگهی: ۱۱۵۹-۱۴۰۰ نوبت دوم
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۱۱/10
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۱۱/10
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.