شبکه, مناقصات

مناقصه خرید 200 دستگاه سوئیچ دیتا

مخابرات ایران

مناقصه گزار: شرکت مخابرات ایران
کد پارس نماد: 4744841
استان: سایر
شماره آگهی: 1/ 1401
تاریخ شروع: 1401/05/01
تاریخ درج آگهی: 1401/05/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.