دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه خرید 60 دستگاه دوربین مداربسته بانک کشاورزی استان مازندران

bank keshavarzi

مناقصه گزار: بانک کشاورزی استان مازندران
کد پارس نماد: 4137088
استان: مازندران
شماره آگهی: 1400/ع/03 نوبت اول
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/19
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/19
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.