دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه خرید 60 دستگاه دوربین مداربسته بانک کشاورزی استان مازندران

bank keshavarzi

مناقصه گزار: بانک کشاورزی استان مازندران
کد پارس نماد: 4289092
استان: مازندران 
شماره آگهی: 6/ع/1400
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/12/03
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/12/03
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.