اینترکام, مناقصات

مناقصه عمومی سیستم اینترکام و پیجینگ شرکت مبین انرژی

شرکت مبین انرژی خلیج فارس

مناقصه گزار: شرکت مبین انرژی خلیج فارس واقع در منطقه اقتصادی
کد پارس نماد: 3714967
استان: بوشهر
شماره آگهی: 2511 نوبت دوم
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰6/09
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰6/09
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.