دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تعداد 64 دوربین مداربسته

جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار : سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
  • کد پارس نماد : 5806358
  • استان: البرز
  • شماره آگهی: 2002091790000030
  • تاریخ شروع: 1402/02/19
  • تاریخ درج آگهی: 1402/02/20

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.