دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دوربین مداربسته

وزارت جهاد کشاورزی

مناقصه گزار:سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
کد پارس نماد:5126408
استان:البرز
شماره آگهی:2001091790000026
تاریخ شروع: 1401/08/18
تاریخ درج آگهی: 1401/08/18
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.