دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دوربین مداربسته به همراه nvr

جهاد کشاورزی

مناقصه گزار: سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
کد پارس نماد:5130593
استان:تهران
شماره آگهی: 2001091790000029
تاریخ شروع: 1401/08/19
تاریخ درج آگهی: 1401/08/19
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.