دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دوربین مداربسته و تجهیزات در استان تهران

ستاد مبارزه با مواد مخدر


ستاد مبارزه با مواد مخدر در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت  مناقصه  الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار : ستاد مبارزه با مواد مخدر
  • کد پارس نماد : 6076247
  • استان : تهران
  • شماره آگهی : 2002003178000005
  • تاریخ شروع : 1402/04/20
  • تاریخ درج آگهی : 1402/04/21

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید