دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب سیستم دوربین مداربسته

masoome

مناقصه گزار: مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان اصفهان
کد پارس نماد: 3937745
استان: اصفهان
شماره آگهی: 2000001179000006
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۸/19
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰۸/19
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.