دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی خرید

شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولت ایران

مناقصه گزار:مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان سیستان و بلوچستان
کد پارس نماد:5084207
استان:سیستان و بلوچستان
شماره آگهی: 2001003958000003
تاریخ شروع: 1401/08/08
تاریخ درج آگهی: 1401/08/08
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.