خدمات و پشتیبانی, دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی دوربین مداربسته، تجهیزات و لوازم جانبی

اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی

مناقصه گزار: اداره کل زندان های استان تهران
کد پارس نماد: 4775091
استان: تهران
شماره آگهی: –
تاریخ شروع: 1401/05/09
تاریخ درج آگهی: 1401/05/09
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.