اعلام و اطفاء حریق, مناقصات

مناقصه, مناقصه شماره م ع پ/۰۰۱/۱۴۰۱/سیستم اعلان و اطفا حریق

شرکت پایانه های نفتی ایران

مناقصه گزار: شرکت پایانه های نفتی ایران
کد پارس نماد: 4772170
استان: تهران
شماره آگهی: 53113097
تاریخ شروع: 1401/05/08
تاریخ درج آگهی: 1401/05/08
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.