دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه نصب و آموزش دوربین مداربسته بانک ملی ایران استان لرستان

Bank Meli

مناقصه گزار: بانک ملی ایران اداره امور شعب استان لرستان
کد پارس نماد: 4275354
استان: لرستان 
شماره آگهی: 1400/2
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/11/27
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/11/30
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.