دوربین مداربسته, مناقصات

مناقصه نوبت دوم خرید دوربین مداربسته و تجهیزات شهرداری اراک

مناقصه گزار: شهرداری اراک
کد پارس نماد: 4077802
استان: مرکزی
شماره آگهی: نوبت دوم
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/30
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/30
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.