خدمات و پشتیبانی, شبکه, مناقصات

مناقصه نگهداری و پشتیبانی دیتاسنتر و زیرساخت پسیو و اکتیو شبکه و دیتاسنتر و شبکه های ارتباطی کارفرما

بنیاد شهید و امور ایثارگران

مناقصه گزار: بنیاد شهید و امور ایثارگران
کد پارس نماد: 4772334
استان: تهران
شماره آگهی: –
تاریخ شروع: 1401/05/08
تاریخ درج آگهی: 1401/05/08
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.