اینترکام, مناقصات

مناقصه پروژه سیستم اینترکام شرکت پتروشیمی غدیر

مناقصه گزار: شرکت پتروشیمی غدیر
کد پارس نماد: 2254299
استان: خوزستان
شماره آگهی: –
تاریخ شروع: ۱398/12/06
تاریخ درج آگهی: ۱398/12/06
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.