دوربین مداربسته, مناقصات

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

مناقصه گزار:موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
کد پارس نماد:5085528
استان:البرز
شماره آگهی: 1101091000000013
تاریخ شروع: 1401/08/08
تاریخ درج آگهی: 1401/08/08
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.