هوشمند سازی

مناقصه خرید دوربین های ترافیکی و هوشمند سازی شهرداری کرج

مناقصه گزار: شهرداری کرج
کد پارس نماد: 3629789
استان: البرز
شماره آگهی: –
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰5/09
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰5/09
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.