هوشمند سازی

استعلام خرید سیستم هوشمند سازی اداره کل آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش کشور

مناقصه گزار: اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
کد پارس نماد: 3592411
استان: آذربایجان شرقی
شماره آگهی: 1100000104000040
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰4/24
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰4/26
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.