هوشمند سازی

استعلام خرید تجهیزات هوشمند سازی اداره کل نوسازی توسعه

مناقصه گزار: اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان گیلان
کد پارس نماد: 4009948
استان: گیلان
شماره آگهی: 2000003118000007
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/09
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/10
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir  مراجعه فرمایید.