هوشمند سازی

مناقصه خرید تجهیزات هوشمند سازی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز

اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان البرز

مناقصه گزار: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز
کد پارس نماد: 4169417
استان: البرز 
شماره آگهی: 1100003818000028
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/28
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/28
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.