دوربین مداربسته

استعلام تستر دوربین مداربسته شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مناقصه گزار: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
کد پارس نماد: 3921182
استان: هرمزگان
شماره آگهی: 1100001105001886
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۸/15
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰۸/15
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.