دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته آنالوگ 12ولت سازمان تولید اسکناس

مناقصه گزار: سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی
کد پارس نماد: 3934032
استان: سایر
شماره آگهی: 1200003101000088
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۸/18
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰۸/18
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.