دوربین مداربسته

استعلام سیستم فنی دوربین مداربسته شعب شرق بانک ملی ایران

Bank Meli

مناقصه گزار: اداره امور شعب شرق تهران بانک ملی ایران 
کد پارس نماد: 3932366
استان: تهران
شماره آگهی: 1200003190000026
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۸/17
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰۸/18
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.