دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته شهرداری خمین استان مرکزی

مناقصه گزار: شهرداری خمین استان مرکزی
کد پارس نماد: 3930543
استان: مرکزی
شماره آگهی: 1100005371000154
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۸/17
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰۸/17
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.