دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

مناقصه گزار: شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
کد پارس نماد: 3974661
استان: خوزستان
شماره آگهی: 1100001597000223
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۸/30
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰۸/30
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.