دوربین مداربسته

استعلام خرید سیستم دوربین مداربسته وزارت جهاد کشاورزی

اداره کل جهاد کشاورزی

مناقصه گزار: وزارت جهاد کشاورزی
کد پارس نماد: 3975027
استان: تهران
شماره آگهی: 1100000006000385
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۸/30
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰۸/30
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.