دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته شرکت ملی حفاری ایران در خوزستان

مناقصه گزار: شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان
کد پارس نماد: 3977264
استان: خوزستان
شماره آگهی: 1100093985002668
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/01
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.