دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته سازمان شهرداری اراک

مناقصه گزار: سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک
کد پارس نماد: 3979257
استان: مرکزی
شماره آگهی: 1100094202000020
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/01
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.