دوربین مداربسته

استعلام خرید 8عدد دوربین مداربسته به همراه نصب و تجهیزات

olum pezeshki tehran

مناقصه گزار: دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
کد پارس نماد: 3979489
استان: سایر
شماره آگهی: 1200030558000024
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/01
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.