دوربین مداربسته

فراخوان انجام امور امنیتی بانک صادرات ایران

بانک صادرات ایران

مناقصه گزار: بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان فارس
کد پارس نماد: 3980381
استان: فارس
شماره آگهی: –
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/01
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.