دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته شبکه بهداشت و درمان خرامه

مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرامه
کد پارس نماد: 3980407
استان: فارس
شماره آگهی: 1100091171000049
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/01
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.