دوربین مداربسته

استعلام خرید سیستم دوربین مداربسته وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

بهداشت و درمان کشور

مناقصه گزار: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
کد پارس نماد: 3989118
استان: تهران
شماره آگهی: 1100000001000203
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/03
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/03
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.