دوربین مداربسته

استعلام خرید دستگاه ذخیره ساز 8کانال داهوا اداره کار و تعاون

وزارت کار و رفاه اجتماعی

مناقصه گزار: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان 
کد پارس نماد: 3989951
استان: سایر
شماره آگهی: 1200003288000002
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/04
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/04
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.