دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته به همراه تجهیزات اداره ثبت احوال

سازمان ثبت احوال کشور

مناقصه گزار: اداره کل ثبت احوال استان قزوین
کد پارس نماد: 3991783
استان: قزوین
شماره آگهی: 1100003168000008
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/04
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/04
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.