دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته آنالوگ 12ولت

مناقصه گزار: سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی
کد پارس نماد: 3993774
استان: سایر
شماره آگهی: 1200003101000094
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/06
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/06
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.