دوربین مداربسته

استعلام خرید تجهیزات دوربین مداربسته مدیریت درمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی

مناقصه گزار: مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان
کد پارس نماد: 3999981
استان: زنجان
شماره آگهی: 1200005443000069
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/07
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/07
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.