دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته شعب بانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاون

مناقصه گزار: مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان کرمان
کد پارس نماد: 4011253
استان: کرمان
شماره آگهی: 1100003364000046
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/10
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/10
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.