دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته و دستگاه ذخیره ساز

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان چهار محال بختیاری
کد پارس نماد: 4012016
استان: سایر
شماره آگهی: 1100009002000005
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/10
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/10
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.