دوربین مداربسته

استعلام خرید تجهیزات ذخیره سازی دوربین مداربسته شرکت سهامی برق

شرکت توزیع نیروی برق

مناقصه گزار: شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان
کد پارس نماد: 4013559
استان: کرمان
شماره آگهی: 1100001406000209
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/10
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/10
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.