دوربین مداربسته

استعلام تهیه، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته وزارت کشور

وزارت کشور

مناقصه گزار: وزارت کشور
کد پارس نماد: 4014042
استان: تهران
شماره آگهی: 1100000012000161
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/10
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/10
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.