دوربین مداربسته

استعلام خرید تجهیزات دوربین مداربسته شعب بانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاون

مناقصه گزار: مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان فارس
کد پارس نماد: 4019094
استان: فارس
شماره آگهی: 1100001444000022
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/11
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/11
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.