دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان شمالی
کد پارس نماد: 4019967
استان: خراسان شمالی
شماره آگهی: 1100000257003477
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/11
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/11
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir  مراجعه فرمایید.