دوربین مداربسته

استعلام دوربین مداربسته مدیریت آموزش و پرورش استان فارس

وزارت آموزش و پرورش

مناقصه گزار: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پاسارگاد استان فارس
کد پارس نماد: 4020499
استان:  سایر
شماره آگهی: 1200004000000006
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/13
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/13
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.