دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته کتابخانه های عمومی استان هرمزگان

اداره کل کتابخانه های عمومی کشور

مناقصه گزار: اداره کل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان
کد پارس نماد: 4024452
استان: سایر
شماره آگهی: 1200004489000010
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/14
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/14
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.