دوربین مداربسته

استعلام اجرای سیستم دوربین مداربسته کتابخانه های عمومی زنجان

اداره کل کتابخانه های عمومی کشور

مناقصه گزار: اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان
کد پارس نماد: 4025587
استان: زنجان
شماره آگهی: 1100003175000030
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/14
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/14
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.