دوربین مداربسته

استعلام خرید 19 دستگاه دوربین مداربسته و 3عدد دستگاه DVR

مناقصه گزار: شرکت ایران ترانسفو
کد پارس نماد: 4027204
استان: زنجان
شماره آگهی: 1-1400/137
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/15
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/15
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.